Updated: 2013-12-14, Norwegian

Forside

Formålet med denne website er å ha et websted hvor jeg kan samle fakta og ideer til min undervisning. Webstedet omfatter også utvalgte linker til hjemmesider jeg bruker.

Som hovedregel prøver jeg å skrive mest mulig undervisningsrelaterte tekster på dansk (før 2012), mens andre tekster kan forekomme på norsk eller engelsk. Ut over min egen bruk av hjemmesiden, håper jeg at den også kan være en ressurs for andre brukere. Alle fotos og figurer på sitet er egenprodusert.